•   Špatné počasí… To už není problém Funkce ACM umožňuje v pří- padě zhoršených klimatických podmínek automaticky přepí- nat na nižší modulační sché- mata a zabraňuje tak chybo vání nebo výpadkům spojení. S touto vlastností se dají bu- dovat spoje na větší vzdále- nosti nebo použít menší roz- měry antén.

Právě přenášíme data rychlostí

24 712 Mbit/s

Pronájem posledních mílí

Nemáte investiční prostředky pro nové technologie? Nevadí! Pronajměte si od nás poslední míli postavenou na mikrovlnném spoji. Přenosové rychlosti 2 Mbps - 1 Gbps.

| Více informací |

Mikrovlnné spoje v licencovaných pásmech

Široká nabídka těch nejlepších technologií pro placená pásma. Pásma od 6 do 38 GHz, přenosové rychlosti do 1 Gbps v plném duplexu.

| Více informací |

Servis a údržba mikrovlnných spojů

Využijte naší nabídky servisních služeb, které Vám ušetří starosti v případě, že se Vám spoj porouchá. Po celé ČR provozujeme nonstop servis s dobou opravy do 6-ti hodin od nahlášení závady!

| Více informací |

Mikrovlnné spoje ve volném pásmu

Připravili jsme pro Vás nabídku osvědčených spojů ve volném pásmu 10,5 GHz. Nyní nově s přenosovými rychlostmi do 157 Mbps v plném duplexu.

| Více informací |