NAVIGACE: Úvod » Služby » Výstavba spojů

Výstavba spojů

Výstavba spojů Tento pojem nechápeme pouze jako montáž technologie, ale jako soubor poskytovaných služeb souvisejících s uvedením zařízení do provozu.

V mnoha případech, kdy mezi místy, která chce zákazník spojit není přímá viditelnost je potřeba najít body, z kterých koncové lokality vidět budou a kde se umístí retranslace. V členitém terénu to může být velmi složitá záležitost a vhodnou optimalizací trasy lze ušetřit hodně času, starostí i financí. Návrh tras vychází nejen ze zkušeností našich techniků, ale i z výstupu digitálního modelu terénu, který usnadní práci při výběru nových tras.

Pro umístění technologie na retranslačních bodech je důležité dohodnout co nejvýhodnější nájemní podmínky. CBL nabízí sjednání nájemních podmínek na základě předem dohodnutých parametrů se zákazníkem. Výsledkem může být např. Předložení nájemní smlouvy ke konečnému podpisu.

U technologií pracujících v pásmech 10,5 GHz provádíme před samotnou instalací měření frekvenčního spektra z důvodu eliminace možného zarušení spoje.

U technologií pracujících v koordinovaných pásmech zajišťujeme na základě geografických údajů a na základě vypočtené bilance spoje přidělení vhodných frekvencí Testcomem. Následně zajišťujeme na základě plné moci od zákazníka i vydání rozhodnutí o provozování zařízení od ČTÚ.

Projektová dokumentace patří k nezbytným součástem každé instalace a zachycuje přesný stav provedení díla. Bez toho aniž byste pracně hledali, kudy jste před lety tahali kabely zjistíte všechna tato fakta jednoduše od stolu. Při instalacích většího rozsahu považujeme kvalitní zhotovení dokumentace za nutnost. Po dokončení díla je projektová dokumentace doplněna o fotodokumentaci skutečného provedení.

Kvalitně provedená instalace má velký vliv na správnou funkci zařízení a zanechává za sebou také určitou vizitku. Použitím správných postupů, vhodných materiálů a dobře odvedené práce se snažíme držet tuto vizitku na co nejvyšší úrovni.

V rámci předání zařízení do provozu jsme schopni u většiny technologií provádět testy chybovosti, které mohou být součástí předávací dokumentace. Standardem je 2 h měření, které lze na základě požadavků rozšířit.