NAVIGACE: Úvod » Služby » Ostatní služby

Ostatní služby

Radiolab

Pro potvrzení přímé viditelnosti nebo při výběru retranslačních bodů je ve většině případů prvním nástrojem digitální model terénu. Pomocí tohoto nástroje určíme snadno a rychle viditelnosti, velikost fressnelovy zóny, vzdálenosti, azimuty, potřebnou výšku antény nad terénem a další údaje, které jsou důležité pro návrh mikrovlnného spoje. Při budování rozsáhlejších tras, kde nejsou přímé viditelnosti mezi koncovými lokalitami lze využít funkce viditelnosti z obou těchto bodů a průmětem viditelností je možné vytypovat případné místo k vybudování retranslace. Systém Radiolab v sobě zahrnuje i přibližná morfologická data (zástavba, les apod.) a celý výpočet trasy nebo viditelnosti může být proveden tak aby bylo počítáno i s těmito překážkami.

Dále lze u mikrovlnných spojů provádět výpočty úrovňové rozvahy a kvality skoku (zařazení do tříd X1 až X4).

Rekognoskace terénu

Výsledky z programu Radiolab je vždy nutné potvrdit fyzickým průzkumem lokalit a ověřit přímou viditelnost. Pokud se jedná o krátké vzdálenosti vystačíme si obvykle s běžným triedrem. Pokud se však jedná o dlouhé trasy nad 10 km používáme k potvrzení přímé viditelnosti záblesků zrcadel nebo halogenových reflektorů. Nezbytným předpokladem je samozřejmě dobrá viditelnost.

U spojů s retranslací se vždy navštíví místa, která Radiolab spočítal jako vhodná a zjišťuje se dále viditelnost na koncové body a vhodnost umístění antén.

Frekvence

Pokud zákazník zvolí mikrovlnný spoj v licencovaném pásmu je nutné vyžádat příděl frekvencí a povolení k provozování spoje. To zajišťujeme tak, že předvyplníme všechny potřebné formuláře, zákazník je podepíše a zašle na příslušný úřad. Součástí povolení k provozování rádiového zařízení je i výpočet kvality spoje. Ten je vyhotoven ještě před samotným podáním žádosti a optimalizuje se v něm vzhledem ke vzdálenosti a přenosové rychlosti použité frekvenční pásmo, velikosti antén a vysílací výkon. Výsledkem je pak úrovňová rozvaha skoku kde zjistíme potřebnou rezervu na únik a zařazení spoje do tříd X1 až X4.

Předjednáni nájemních podmínek

Jedná se především o spoje s jednou či více retranslacemi kde při provádění rekognoskace můžeme vybrat vhodné objekty na umístění technologií a s majiteli objektů předjednat nájemní podmínky. Zákazník na základě těchto jednání uzavře s majitelem nemovitosti nájemní smlouvu.

Měření

Naše možnosti měření pokrývají veškeré běžné potřeby diagnostiky mikrovlnných spojů.

U pásem 10,5 GHz provádíme předinstalační měření rádiového spektra pomocí spektrálního analyzátoru (Promax) se speciálně vyrobenou sondou pro toto pásmo. Na základě tohoto měření provádíme nejvhodnější výběr vysílacích kanálů tak, aby spoj nebyl nikým zarušený a také aby nerušil již existující spoje v okolí.

Při instalacích spojů s rozhraním 10/100/1000 BaseT používáme na zjištění kvality linky měřící přístroje (JDSU) které umožňují změřit propustnost a chybovost spoje přímo na Ethernet rozhraní. Výsledkem může být měřící protokol.

Spoje které přenášejí řády E1, E3 nebo STM-1 měříme přístrojem od firmy Sunrise Telecom.

Všechna měření lze u nás objednat i samostatně, nezávisle na tom zda jsme ten či onen okruh dodali.

Vrtání děr

Protipožární ucpávky