NAVIGACE: Úvod » Optické bezdrátové spoje » LASER LINK 155

LASER LINK 155

LASER LINK 155 je nejrychlejším zařízením z produkce CBL a je určen zejména pro nasazení do STM-1 sítí. Zdrojem optického paprsku je VCSEL laser, který spolu s optickou soustavou vysílá paprsek o průměru 40 mm. Všechny systémy LASER LINK 155 používají rozhraní s multimode vláknem s vlnovou délkou 1300 nm.

????? bezdrátové optické spoje máme k dispozici rozsáhlý management systém, pomocí něhož může být monitorována řada parametrů. Management systém je navržen pro platformu Windows 9x a dohledovací signál je přenášen ze zařízení pomocí jednoho páru optického vlákna. Přenos je plně transparentní.

Systém má následující rysy:

  • Tabulka alarmů pro zjišťování dostupnosti spoje
  • Vzdálené nastavení testovacích funkcí
  • Vzdálené nastavování smyček na celém spoji
  • Vzdálený přístup je zajištěn pomocí V.24 modemů
  • Maximální doporučená vzdálenost pro spoj je 2.000 m.

Každý spoj se skládá ze dvou stanic z nichž každá má optický vysílač a přijímač spojený s obvody pro zpracování signálu. Laserový paprsek přenáší na vzdálenou stranu data o rychlosti od 155 Mbps. Protože se zařízení běžně instaluje ve venkovním prostředí, je veškerá optika a elektronika umístěna ve vodotěsné skříni. Emitovaný infračervený neviditelný paprsek je modulován datovým tokem.

Poté co paprsek projde volnou atmosférou je pomocí optiky zaostřen do přijímače. Velká čočka přijímače zajišťuje dostatečnou amplitudu přijímaného signálu i při zhoršených klimatických podmínkách. Všechny systémy jsou pro snadnou instalaci vybaveny zaměřovacími dalekohledy, testovacími generátory a indikátory úrovně. Použití těchto nástrojů dovoluje nastavit spoj bez připojení do sítě a dalších pomůcek. Téměř u všech modelů je k dispozici propracovaný management, který dovoluje dohledovat i vzdálenou stranu spoje.

Bezdrátové optické spoje CBL prokázaly svou spolehlivost na mnoha místech. Od roku 1990 bylo instalováno přes 1000 spojů ve více než 15 zemích, převážně v Evropě. Optické spoje mají proti nežádoucímu odposlechu vynikající ochranu. Přenos je neviditelný a šířka paprsku je velmi úzká. Pokus o odposlech by způsobil přerušení paprsku a tedy i spojení, čehož by si uživatel ihned všiml. Dalším argumentem je i ta skutečnost, že spoje fungují ve větších výškách nad zemí proto je možnost odposlechu prakticky nemožná.

  • Paprsek je neviditelný a velmi úzký (2-10 mrad)
  • Signál by mohl být odposlechnut pouze přerušením paprsku
  • Paprsek se nachází ve velmi velké výšce nad zemí
  • Pro zvýšení bezpečnosti může uživatel použít externí kryptovací zařízení.

Pro správnou funkci zařízení a pro vysokou dostupnost spoje je velmi důležitá správná a pečlivá instalace zařízení. Pro umístění zařízení je nutné vybrat místo s přímou viditelností na protější stranu a přivést napájení. Při požadavku vybudování spoje na větší vzdálenost mohou být zařízení zapojena do kaskády. Běžná je i instalace v interiéru za oknem, třeba v případě, že by zařízení mohlo narušovat vzhled historické budovy. Všechny systémy mohou mohou bez problémů fungovat i při dešti, sněžení či mlze. Spoje na delší vzdálenost mohou být ovlivněny velmi hustou mlhou. Praktické zkušenosti ukazují, že spoje na krátkou vzdálenost do 150 m pracují ve všech povětrnostních podmínkách. Statistika z více než tisíce nasazených systémů ukazuje typickou dostupnost v závislosti na počasí.