NAVIGACE: Úvod » Optické bezdrátové spoje » AirLaser IP 100

AirLaser IP 100

Systémy AirLaser jsou založeny na plně modulárním řešení s tím, že jsou zachovány optimální rozměry zařízení. K základnímu řešení optického spoje jsou navíc k dispozici moduly aplikační, managementu a záložního mikrovlnného spoje. Aplikační modul obsahuje uživatelské rozhraní, jednotky vysílače a přijímače a rozhraní pro doplňující moduly.

Hlavní znaky systému AirLaser IP 100:

  • Bezdrátový optický spoj pro vzdálenosti do 2 km.
  • Optimalizován pro full duplex Fast Ethernet s propustností 100 Mbps.
  • Nezávislost na počasí! Díky dvěma integrovaným mikrovlnným spojům v pásmu 2,4 GHz je dostupnost spoje lepší než 99,99%. Chybovost optického spoje je neustále monitorována a pokud překročí nastavenou úroveň přepíná se provoz na záložní mikrovlnný spoj.
  • Kompletně nový modulární systém zaručuje nejvyšší možnou ochranu investic.
  • Vynikající možnost zvýšení kapacity z Fast Ethernetu na Gigabit Ethernet pouhou výměnou aplikačního modulu.
  • Rozsáhlý inband management prostřednictvím SNMP nebo běžného web browseru (Netscape nebo Internet Explorer).
  • Alarmy mohou být zasílány až na čtyři e-mail adresy.
  • Redundantní napájecí zdroj s 230 nebo 115 VAC nebo standardně s 48 VDC.

Provoz Air Laseru IP 100 již nemusí být ovlivněn zhoršenými klimatickými podmínkami díky integrovanému záložnímu mikrovlnnému spoji, který pracuje v bezlicenčním pásmu 2,4 GHz. Tento systém nahrazuje nákladné a značně složité řešení zálohování pomocí externích routerů. Pro snadný management spoje a bezproblémové začlenění zařízení do stávajícího managementu nabízí Air Laser propracované řešení. Nyní se již nemusí spoj demontovat a posílat výrobci na doplnění o funkce managementu, ale příslušný modul si může uživatel doplnit sám. Modul obsahuje SNMP a webserver pro snadné nastavení a dohledování spoje. Systém může být tedy dohledován prostřednictvím kompatibilního SNMP software nebo ještě jednodušeji prostřednictvím standardního prohlížeče (Netscape nebo IE). Pro dlouhodobé sledování spoje obsahuje zařízení management logging memory a hodiny s reálným časem. SNMP sleduje mnoho důležitých funkcí systému např. úroveň přijímaného signálu a prostřednictvím trapů nebo e-mailů může okamžitě informovat o stavu zařízení.