NAVIGACE: Úvod » Mikrovlnné spoje v licencovaných pásmech » ALLGON Streamline

ALLGON Streamline

Mikrovlnný spoj pracující v koordinovaném pásmu 18, 23, 26 nebo 38 Ghz s maximální přenosovou kapacitou 36 Mbps. Zařízení pracuje v režimu FullDuplex a je určeno pro přenos digitálních signálů. Díky své stavebnicové konstrukci umožňuje uživateli sestavení nejvýhodnější konfigurace pro dané podmínky. V případě potřeby, lze velmi jednoduchým způsobem konfiguraci spoje změnit dle nových požadavků uživatele. Uživatel tak má k dispozici různé přenosové rychlosti a různé typy uživatelských rozhraní a to vše při jednom typu zařízení.

Hlavní výhody:

 • Softwarově nastavitelná kapacita v rozsahu od 2x2 Mbps do 36 Mbps nezávislá na RF jednotce.
 • Software pro Traffic Routing na úrovni 2/8/34 Mbps prostřednictvím backplane integrovaného v každém terminálu.
 • Vyměnitelná komunikační jednotka TIU (Traffic Interface Unit) umožňuje volbu uživatelského rozhraní.
 • Management základní jednotky a sítě, prostřednictvím SNMP nebo web technologie, integrovaný v každé jednotce.
 • Vzdálený management prostřednictvím integrovaného řídícího kanálu 64kbps, modemu nebo jiným doplňkovým kanálem.
 • Možnost dálkového upgrade SW.
 • Jednoduchá instalace.

Z důvodu jednoduché manipulace při instalaci a servisu je u MW spojů Allgon kompaktní a velmi lehká RF jednotka. Tato jednotka se připevňuje přímo k anténě jednoduchým systémem „click-on“ a volba polarizace se provádí rotací RF jednotky. Díky širokopásmovému provedení je RF jednotka nezávislá na přenosové kapacitě a nevyžaduje žádné HW úpravy při změně přenosových kapacit spojů.

Výstupní vysílací výkon RF jednotky je SW nastavitelný po skocích 1dB v rozsahu od –10 do +20 dBm.

Novinkou je přijímač s velmi vysokou citlivostí –82dBm pro verzi 34+2 Mbps při bitové chybovosti 10-6.

Anténa je dodávána ve třech základních verzích, a to 30, 60 a 120 cm. Součástí antény je integrovaný držák. V případě potřeby, např. ve verzi 1 + 1 nebo při požadavku na jiný rozměr antény, může být RF jednotka instalována zvlášť.

Vnitřní jednotka je navržena v 19“ provedení s výškou 1U. Všechny funkce vnitřní jednotky jsou nastavitelné pomocí řídícího panelu na přední stěně. Jednotlivá rozhraní mohou být volena přímo uživatelem. Toto je umožněno vyměnitelným komunikačním modulem – TUI – Traffic Unit Interface. Tento modul je součástí vnitřní jednotky a obsahuje všechny komunikační konektory. Vnitřní jednotka je nezávislá na přenosové kapacitě a použité frekvenci RF jednotky. Propojení základní jednotky s RF jednotkou je realizováno prostřednictvím jednoho koaxiálního kabelu. Zařízení pracuje s napájením 20 – 72V DC, a jeho příkon je cca 40W.

Volba rozhraní je v systému ALLGON řešena modulárně. Jednotlivé druhy rozhraní jsou v podobě komunikačních modulů TIU (Traffic Interface Unit), některé jsou součástí vnitřní jednotky. V aktivních retranslacích nemusí být TIU použity a tím se snižují investice na pořízení mikrovlnného spoje. V současné době jsou k dispozici tyto komunikační moduly:

 • 4 x E1
 • 17 x E1
 • E3 + E1
 • Ethernet/Fast Ethernet + 4E1

Novinkou v této třídě MW spojů je možnost volby rozhraní Ethernet/FastEthernet s volitelným rozšířením o porty E1. Tato verze je vhodná pro uživatele, kteří potřebují propojení sítí LAN, popřípadě propojení telefonních ústředen. Uživatel tak může rozšířit svou síť prostřednictvím MW Allgon s rozhraním Ethernet bez nutnosti dalších přídavných zařízení. Šířka pásma je rovněž nastavitelná, takže uživatel si může v případě potřeby „přikoupit“ větší šířku pásma, pokud bude mít potřebu větší propustnosti spoje. Celkovou kapacitu je možně SW rozdělit mezi E1 a Ethernet porty podle požadavků uživatele. Vestavěný Mac-layer Switch pracuje jako filtr, aby zabránil nežádoucímu přenosu dat neadresovaných na protější stranu MW spoje. Také ukládá data mezi uživatelskými porty a RF jednotkou, aby se dosáhlo optimální využití zvolené šířky pásma. Konfigurací tohoto switche lze nastavit Ethernet porty jako část běžné LAN nebo zajistit oddělení LAN, což může zajistit přenos až 4 separátních sítí prostřednictvím jednoho MW spoje bez rizika nechtěné vzájemné komunikace mezi těmito sítěmi.

Systém může být nakonfigurován prostřednictvím předního panelu základní jednotky, připojeného PC nebo dálkově přes datovou síť. Počet SW nastavitelných funkcí je velmi rozsáhlý – zvyšování/snižování přenosové kapacity od 2x2 Mbps do 17x2(34+2) Mbps po krocích 2 Mbps, frekvence, výstupní výkon, alarmové a řídící funkce, atd.

Pro případ, kdy je potřeba připojit několik MW spojů do jednoho uzlu, lze prostřednictvím sdružovací jednotky, která slouží pro propojení základních jednotek prostřednictvím zadního panelu, spojit základní jednotky. Tato funkce pak umožňuje routing na úrovni 2 Mbps kanálů mezi jednotlivými základními jednotkami. Sdružovací jednotka se dodává ve verzi pro 2 a 6 základních jednotek.

Fyzická rozhraní pro management jsou na předním panelu základní jednotky. 2 sériové porty RS232 pro současné připojení PC a modemu a Ethernet port.

Management může být také prováděn prostřednictvím Integrovaného řídícího kanálu 64 kbps v komunikačním modulu TUI. Tato funkce umožňuje nelimitovaný přístup ke všem instalovaným MW spojům Allgon ve všech existujících sítích.

Lokální management může být proveden prostřednictvím portu RS232 nebo vestavěným web-serverem, popřípadě řídícím panelem základní jednotky. Vzdálený management se provádí použitím web-serveru s e-mail agentem nebo již existujícím síťovým managementem používajícím SNMP přes TCP/IP.

Všechny tyto funkce jsou implementovány v každém terminálu.

Instalace spoje ALLGON Streamline je velice jednoduchá. Vnější jednotka, která se skládá z RF jednotky a antény s integrovaným držákem. Nízká hmotnost (méně než 9kg) umožňuje jednoduchou manipulaci a instalaci. Obě části vnější jednotky mohou být montovány společně nebo odděleně. Pro jednodušší manipulaci jsou obě vybaveny úchyty.

Vnitřní jednotka (základní jednotka a komunikační modul) se instalují do 19“ rámu, ETSI rámu nebo pomocí sady na zeď. Spojení vnější a vnitřní jednotky je provedeno jedním koaxiálním kabelem o délce max. 300m.