NAVIGACE: Úvod » Služby » Pronájem poslední míle

Internet pro hotely

Nabídněte Vašim hostům internet. V dnešní době, kdy neustále narůstá požadavek na rychlejší a dostupnější připojení k internetu k Vám přicházíme s nabídkou nové služby WIFIRE, která Vám umožní rozšířit Vaše poskytované služby o nabídku Internetu pro Vaše hosty.

WIFIRE

 • Nabízíme dodávku kompletního vybavení pro poskytování internetu
 • Bezobslužbý provoz celého systému
 • Možnost přístupu zdarma, popřípadě zpoplatněného dle návrhu hotelu
 • Bezdrátový přístup k Internetu - možnost připojení kdekoli v objektu
 • Možnost zřízení a provozu Internetového koutku v prostorech hotelu
 • Zajištění Internetové konektivity, popřípadě využití stávající
 • Možnost rozšíření o další služby kdykoli v průběhu provozu
 • Veškerá technická a provozní podpora je v rámci služby zajištěna naší společností
 • Nulové vstupní náklady
 • Možnost měsíčního paušálu nebo prodej doby připojení k internetu

Co Vám nabízíme?

 • Pokrytí budovy signálem bezdrátové sítě
 • Vnitřní komunikaci pomocí této sítě
 • Vysokou přenosovou rychlost bez jakýchkoli omezení
 • Možnost virtuálních sítí - bezpečné oddělení veřejné a vnitřní sítě
 • Pokrytí předem stanovených částí budov
 • Bezproblémové pokrytí společenských prostor
 • Instalace bez zásahů do budovy
 • Zajištění celé služby "na klíč"
 • NON Stop servis na všechny poskytované služby

Jak to funguje?

Pro pokrytí budovy signálem se používají tzv. Access Pointy (AP) neboli přístupové body. Každý bod pokryje své okolí radiovým signálem, který pak umožňuje připojení uživatelům do této sítě.

S ohledem na velikost budovy je potřeba zvolit příslušný počet přístupových bodů. Díky tomu lze dopředu určit, zda chci pokrýt celou budovu nebo pouze její část (např. u hotelů je možné pokrýt pouze určitá poschodí, popřípadě konferenční sály nebo prost-ory Recepce. Přístupové body se umísťují v budově tak, aby byly co nejméně viditelné. Velkou výhodou je možnost jejich instalace i za provozu hotelu.